Navigatie
Neem contact op: +31 (0)411 - 615 700
Home | nl | Brijvoer

Brijvoer

Kamplan B.V. is ruim 30 jaar actief in het ontwikkelen en installeren van nieuwe brijvoerinstallaties. De huidige brijvoerinstallaties zijn het resultaat van jarenlange ontwikkeling en innovatie. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de twee belangrijkste aspecten van onze installaties. Zo zijn de RVS-tanks die we 30 jaar geleden leverden nog steeds in gebruik bij onze klanten. Het mengen van de verschillende producten tot een homogeen mengsel is een belangrijk aspect van een brijvoerinstallatie.

Een goed homogeen product bevordert de voeropname door het varken en vermindert de kans op storingen als gevolg van een slechte menging. Kamplan gebruikt vierkante RVS mengtanks, voorzien van keerschotten voor een optimale menging. Daarnaast loopt de mengtank taps toe zodat de tank optimaal leeg gevoerd kan worden. Ook het reinigen van de mengtanks krijgt bij ons de aandacht en wordt er gewerkt met sproei-installaties voorzien van sproeicomponenten van hoogwaardige kwaliteit met een groot bereik. Onze mengtanks zijn uitgerust met een menginrichting voorzien van een hoog- en een laag toerental. Afhankelijk van de inhoud van de mengtank en het te verwerken product wordt het aantal en het type mixer bepaald en op de juiste hoogte gemonteerd voor een optimale menging met een perfecte uitdosering tot gevolg.

WETmixspeed

De wetmix speed installatie bestaat uit twee mengtanks waarin simultaan brijvoer bereid en uitgedoseerd kan worden. Past het brijvoer in één bereidingstank, dan begint de brijvoercomputer in de andere tank al het volgende brijvoermengsel te bereiden. Is de gevraagde brijvoerhoeveelheid groter dan de tankinhoud van één bereidingstank, dan wordt de bereiding opgedeeld in twee of meerdere charges. Het grote voordeel van dit systeem is dat men zowel hele grote als kleine mengsels kan bereiden en uitdoseren. Daarnaast kan men met dit systeem zeer snel werken, omdat gelijktijdig brijvoer bereid en uitgedoseerd kan worden.

WETmix netfeed A

Dit type installatie bestaat uit een brijvoerkeuken waarin één of twee mengtanks het voer kunnen bereiden en uitdoseren. Dit systeem is uitermate geschikt voor grotere bedrijven waar de afstanden vaak te groot worden om het voer direct uit te doseren. In een dergelijke situatie wordt er gewerkt met een verdeelkeuken op afstand. In de brijvoerkeuken wordt het brijvoer bereid en wordt vervolgens restloos overgepompt naar de verdeelkeuken op afstand. Vanuit de verdeelkeuken wordt vervolgens het brijvoer uitgedoseerd. Met dit type installatie kan men stallen ver verwijderd van de brijvoerkeuken toch goed bedienen.

WETmix netfeed B

Deze geavanceerde installatie bestaat uit twee of meer brijvoercomputers die via een netwerk met elkaar communiceren. De bereiding van het brijvoer gebeurt in de brijvoerkeuken, waar één of twee mengtanks aanwezig zijn. De andere brijvoercomputers bevinden zich elders op het bedrijf en laten het brijvoer bereiden in de brijvoerkeuken, waarna het restloos wordt overgepompt naar de subkeukens. Men kan via de Master-computer in de hoofdkeuken ook de  Slave-computers in de subkeukens bedienen. Het grote voordeel van dit systeem is dat alle droge en natte componenten slechts op één punt worden opgeslagen en men vanuit één punt  het hele bedrijf kan bedienen.

Brijvoer Projecten