Een goed homogeen product bevordert de voeropname door het varken en vermindert de kans op storingen als gevolg van een slechte menging. Kamplan gebruikt vierkante RVS mengtanks, voorzien van keerschotten voor een optimale menging. Daarnaast loopt de mengtank taps toe zodat de tank optimaal leeg gevoerd kan worden. Ook het reinigen van de mengtanks krijgt bij ons de aandacht en wordt er gewerkt met sproei-installaties voorzien van sproeicomponenten van hoogwaardige kwaliteit met een groot bereik. Onze mengtanks zijn uitgerust met een menginrichting voorzien van een hoog- en een laag toerental. Afhankelijk van de inhoud van de mengtank en het te verwerken product wordt het aantal en het type mixer bepaald en op de juiste hoogte gemonteerd voor een optimale menging met een perfecte uitdosering tot gevolg.

  • WETmixspeed
  • WETmix netfeed A
  • WETmix netfeed B

De wetmix speed installatie bestaat uit twee mengtanks waarin simultaan brijvoer bereid en uitgedoseerd kan worden. Past het brijvoer in één bereidingstank, dan begint de brijvoercomputer in de andere tank al het volgende brijvoermengsel te bereiden. Is de gevraagde brijvoerhoeveelheid groter dan de tankinhoud van één bereidingstank, dan wordt de bereiding opgedeeld in twee of meerdere charges. Het grote voordeel van dit systeem is dat men zowel hele grote als kleine mengsels kan bereiden en uitdoseren. Daarnaast kan men met dit systeem zeer snel werken, omdat gelijktijdig brijvoer bereid en uitgedoseerd kan worden.

Dit type installatie bestaat uit een brijvoerkeuken waarin één of twee mengtanks het voer kunnen bereiden en uitdoseren. Dit systeem is uitermate geschikt voor grotere bedrijven waar de afstanden vaak te groot worden om het voer direct uit te doseren. In een dergelijke situatie wordt er gewerkt met een verdeelkeuken op afstand. In de brijvoerkeuken wordt het brijvoer bereid en wordt vervolgens restloos overgepompt naar de verdeelkeuken op afstand. Vanuit de verdeelkeuken wordt vervolgens het brijvoer uitgedoseerd. Met dit type installatie kan men stallen ver verwijderd van de brijvoerkeuken toch goed bedienen.

Deze geavanceerde installatie bestaat uit twee of meer brijvoercomputers die via een netwerk met elkaar communiceren. De bereiding van het brijvoer gebeurt in de brijvoerkeuken, waar één of twee mengtanks aanwezig zijn. De andere brijvoercomputers bevinden zich elders op het bedrijf en laten het brijvoer bereiden in de brijvoerkeuken, waarna het restloos wordt overgepompt naar de subkeukens. Men kan via de Master-computer in de hoofdkeuken ook de  Slave-computers in de subkeukens bedienen. Het grote voordeel van dit systeem is dat alle droge en natte componenten slechts op één punt worden opgeslagen en men vanuit één punt  het hele bedrijf kan bedienen.

Misschien ook interessant?

Droogvoerinstallaties

Kamplan is ruim 35 jaar dealer van AZA droogvoerinstallaties. AZA is de uitvinder van het kabeltransportsysteem en heeft kwaliteit vanaf de beginjaren hoog in het vaandel staan. In de loop der jaren is het kabeltransportsysteem vaak gekopieerd, maar de kwaliteit is nooit geëvenaard. Lees meer over brijvoorsystemen

Boeren verder helpen naar een groenere en diervriendelijke toekomst.

Onze missie

CONTACT OPNEMEN

Interesse om eens te sparren?

Benieuwd naar onze producten of onze visie op de toekomst van mestverwerking? We gaan graag met u in gesprek.

CONTACT OPNEMEN