Navigatie
Neem contact op: +31 (0)411 - 615 700
Home | nl | Stro

Stro

Transportsysteem voor gehakseld stro

Kamplan heeft een systeem ontwikkeld om gehakseld stro te transporteren en te doseren. Na een periode van testen en ontwikkelen zijn er inmiddels succesvolle projecten gerealiseerd. Het gaat om een computergestuurd transportsysteem voor het opvoeren van een mengsel van gehakseld stro met krachtvoer. Het systeem is in staat per aftappunt op gewicht en op een bepaald tijdstip uit te doseren. Ook kan bepaald worden in hoeveel charges de totale hoeveelheid uitgedoseerd wordt. Daarnaast biedt de computer een overzichtelijke registratie van verbruik en resultaten, waaruit conclusies getrokken kunnen worden en indien nodig aanpassingen ingegeven kunnen worden. Binnenkort volgt meer beeldmateriaal van deze installatie, voor meer informatie....bel Kamplan!!

Stro Projecten