Navigatie
Neem contact op: +31 (0)411 - 615 700
Home | nl | Over ons

Over ons

Kamplan B.V. is opgericht in 1978. Vanaf de beginjaren waren de hoofdzaken droogvoerinstallaties voor de varkenshouderij, rundveehouderij en pluimveehouderij. Later zijn daar brijvoerinstallaties voor de varkenshouderij en kalvermelkinstallaties bijgekomen. Daarnaast hield Kamplan B.V. zich bezig met warmteterugwinning, ventilatiesystemen en mestverwerking.

Gaandeweg is Kamplan zich meer en meer gaan toeleggen op de automatische (computergestuurde) voerautomatisering binnen de varkenshouderij met als resultaat dat Kamplan op dit moment marktleider is in Nederland op dit gebied. Het netwerk van Kamplan heeft zich geleidelijk over de grens uitgebreid en beschikken we nu over een gedegen klantenbestand in Duitsland, België, Japan en de Verenigde Staten.
Kamplan heeft van begin af aan een duidelijke visie, namelijk het ontwikkelen van duurzame en kwalitatief zo goed mogelijk computergestuurde voerautomatiseringen, waarbij de sleutelwoorden degelijkheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid zijn.

Het doel waar Kamplan dagelijks aan werkt is door middel van het combineren van innovatie en kwaliteit de beste geautomatiseerde voersystemen ontwikkelen in de wereldwijde varkensindustrie, waarbij elke klant de volledige aandacht krijgt met het idee dat niets onmogelijk is.